Tuesday, August 23, 2016

Freezer


Sa Kabilang Buhay.

Nang mabalikan siya ng ulirat ay nasa isang mahabang pila na siya ng mga sari-saring tao na hindi niya kilalala. Lahat ng mga nakapila bagama’t nakakakilos ay walang imik at walang anumang tunog na malilikha. Palibhasa nga ay mga kaluluwa na sila.

Sa dulo ng linya ng upuan ay ang nakaputing roba na balbasing matanda na hinihimas-himas ang kanyang tandang na alaga. Naka-upo ang matanda sa trono na nasa mataas na pedestal at sa kanyang paanan, sa gawing gitna, ay isang entablado na may dalawang lamesang kinauupuan ng isang demonyo at isang anghel na parehong nakatuon sa kanilang malalaking itim na aklat. Anghel ang mag-e-eskort papuntang kanang pintuan at demonyo naman sa kaliwa.

Patay na nga siya! Sa katotohang ito ay kinilabutan bigla si Edong. Isa na siya ngayong kaluluwang naghihintay kung sa Langit o Impyerno tuluyang hahantong. Sinapo niya ang kanyang umurong na kaliwang kamay at sinubukang ipadyak ang paa. Inutil na ang mga ito. Kinapa niya ang likod ng kanyang bungo. Biyak ito.

Kani-kanina lang sa lupa.

Si Danny Trejo daw ng Hollywood ang kamukha niyang artista. Sa lindig at tikas, sa porma at mga tattoo sa katawan. Pati sa motorsiklo ay ginaya niya ang Machete film series actor. Idolo niya ito noon pa. Ang kanyang Rusi ay binihisan niya na parang Harley Davidson. Itinaas ang manibela ng lampas-balikat at ang tambutso ay inalisan ng muffler. Kaya malayo pa lang si Edong sa kanilang bahay ay dinig na ni Tisay na parating na ang asawa.

Si Edong ay may air-condition and refrigeration shop na sa isang sulok nito ay kanilang silid at banggera na siya ring lutuan. Madilim ang shop kaya binuksan ni Edong ang ilaw nang siya ay dumating. Ipinagbawal na kasi ni Duterte ang tumoma sa labas kapag lampas na ng alas-diyes ng gabi kaya umuwi na lang siya na bitin sa alak.

Napansin niyang bahagyang bukas ang isang freezer na kayayari lang niya kaninang bago siya umalis. Ang freezer na ito ay kay Pareng Ben niya na may kapandakan ngunit isang bigating frozen meat dealer sa kanilang lugar. Bagama’t sa tingin ni Pareng Ben niya ay wala ng pag-asa pa na ito ay makumpuni, ewan niya na kahit may pambili naman ito ng bago ay ipina-repair pa rin ito sa kanya. Kailangang paandarin ni Edong ang freezer hanggang umaga para ma-testing kung papalya pa ito o hindi na. Isinara niya ito at isinaksak sa kuryente, kumuha ng Red Horse 500ml sa ref at naupo sa tabi ng freezer at ipinatong dito ang kanyang lumang Caterpillar working boots na hindi na niya nakuhang hubarin pa sa kanyang mga paa. Binuksan niya ang TV at nanood ng Bandila. Tinungga ang extra strong beer, direkta mula sa bote.

Kahit na kabilin-bilinan ng kanyang doktor na huwag siyang kakain ng matatabang karne dahil sa kanyang alta-presyon at dahil nga na-double by pass na siya, hindi niya naman ito maiwasan. Kasi naman ay parati silang may libreng rasyon ng karneng baboy galing sa kanyang Pareng Ben. Takaw na takaw siya sa gumagalaw-galaw pang taba ng baboy sa pinggan na pinatuyuan sa asin saka nilamutakan ng hinog na kamatis.

Pabulyaw niyang tinawag si Tisay para maglabas ng pulutan. Malikot ang mata ng asawa na tila atubili habang papalapit ito na may dalang plato ng chicharong bulaklak na kakapainit lang. Maraming minuto ng tagay at lantak. Bigla ay nakaramdam si Edong ng hilo at nahirapang huminga. Namanhid ang buo niyang katawan at parang binibiyak sa sakit ang kanyang ulo. Bigla na lang siyang bumulagta sa sementadong sahig. “Krak!,” tunog ng kanyang ulong humampas sa sahig na semento.

Sa Kabilang Buhay (Uli).

Takang-taka ang maskuladong demonyong bumuhat sa kaluluwang ipapasok na sa Impiyerno. Hindi nila mawari kung bakit ang isang kaluluwa na hindi naman galing sa Alaska o Antarctic, kundi sa erya ng mga iskwater sa Tondo ay mamamatay sa hypothermia na pati ang kaluluwa ay nag-yeyelo pa. Nakilala ni Edong ang kaluluwa ng lalaki sa unahan, “Si Pareng Ben iyon! Si Pareng Ben nga!,” hiyaw niya.

At hindi nga siya nagkamali…


  

Monday, August 8, 2016

Chance Seeing My Favorite Journalist


I had a feeling that it was him.

We were on official travel to Manila when I had a chance of seeing him (?) afternoon of August 2, Tuesday, at the SM North while I and my office mates were sauntering around the mall. I had a wonderful chance to see the man in person for I am just a few steps away from his wheel chair. He had a lady companion that isn’t familiar and for sure she’s not a celebrity. When I saw him, I felt something jolted my inner self that no words and all the sciences I’ve learned from college can explain. It was something that my sanity cannot comprehend even as I write this. I felt something left my soul unsettled. I do not know if I was more than just star struck or something. Eros S. Atalia once wrote in Ligo na U, Lapit na Me that, “Totoo pala na kulang ang salita para sa lahat ng nararamdaman.” 

My hunch is always accurate and I trusted it very much when I was younger than today. I am fully aware that I possess a wonderful gift of recognizing a face but I never tested it recently. Maybe I am just so happy to know that my idol journalist is still alive. Even if I just mistook that guy in a wheelchair for my favorite columnist it doesn’t matter. It’s a very exceptional “private” memory I do not want to share to my companions that day. I do mind his physical and mental health and the medical conditions he is into so I did not approach the man to ask if he indeed was him. To see him alive, if it was really him, is enough for me. Personally for me, that meeting (of eyes) was far more memorable than the official business meeting we had with a certain high government official that day.

For around 5 seconds or more our eyes met though I didn’t stop walking, not uttering a single word or letting even a little smile going out of my lips. I can still see from his eyes his usual traits in that swift encounter: his guts and bravery. I am just one of his readers and I do not personally know him. It was September 2014 when his column stopped appearing in his newspaper. Browsing the net is even proved futile to find out something new about him or have an update on what happened to him or to know his present condition. Some people say that he is still in a coma or already is dead after suffering from a stroke that year. No fresh report on his whereabouts or whatsoever. No obituary was written about him either. The widely-read broadsheet where he last worked simply stated that he is on medical leave. Whatever, it is lovely to see great people still having a life worth living and fighting whether it was really him or not. That gave me enough reason to re-read my clippings from his column during his heydays that I kept for so many years when internet is just a thing of the future.

Perhaps, just like the other followers of his column and books, I terribly missed his writings. More so today that extra-judicial killings are constantly thumping the headlines, the move to change the charter towards federalism, among other issues and questions unfolded by the new administration under an equally new populist president. This eminent journalist influenced me in many aspects since time in immemorial mainly his argumentations and reasoning while striking his pen. He is the king of opinions in my opinion.

Though he looked so skinny today (judging from his television appearances that I’ve seen in the past) and perhaps most of the time he is nailed to his wheelchair, he is radiating with greatness. The man at the mall may not be him but I had a feeling that it was him. I recognized him instantly for with his shoulder-length silvery hair, his moustache, his tinny goatee and most especially, his very familiar spectacles. I will not tell you who he is for I am afraid that my once reliable hunch has already taken by age and the one I saw was not him. Therein goes the rub. 

After that momentary meeting of our eyes I was heading towards the mall’s exit door so I minded my steps briefly and when I looked at him again from behind my back, he was still looking at me. No expression whatsoever from his face until he disappeared from my vantage point. 

Maybe the man that I saw, if it was really him, knew that I recognized him. Or perhaps the man I saw was just somebody who was annoyed by my muted, mistaken curiosity…

--------

(Photo: Independent Birmingham)