Tuesday, July 26, 2016

Tu(d)la* : A Six-Shooter Anthology

1.  Modern-Day Lepers

Sinners right away are the lepers of yore
Measured as social outcasts, devils and more
Though no single stone they did ever hurl
They were stoned to death amidst the crowd’s guiltless growl.

Today, they are guilty right away in the eyes of men
Lifeless to prove that they are blameless and innocent
And no craft of man ever dedicated to them
Except for the bullets from trained marksmen.


2.  Ham and Bacon

A corpse wrapped like a giant ham dumped on a busy street,
Maybe killed not by the cops but by the drug lords themselves
Whoever did that brutal, inhuman feat
Never in the victim’s life did he ever taste
A ham like those in judges’ Christmas feast!

On the long presidential table the dignitaries swoon,
Craving for the pork and its return
For this butchering to them is God-adorned.
In the dark corner of the banquet two shadows move along
The killer and the mastermind, together they bring home the bacon.


3.  Alisin Mo Ang Lahat


Alisin mo ang karapatang mabuhay
Lahat ng karapatang pantao’y wala nang saysay;
Alisin mo ang karapatang dinggin sa husgado
Lahat ng batas ay wala nang sisino;
Alisin mo ang pangamba sa patayang ito
Lahat ng patayan sa iyo na’y panuto;


4.  Ang Bagong Tanim Bala

Hindi sa de-aircon na airport kundi sa mabahong lansangan
At ang mga biktima karamihan
Ay hindi pa man lang nakatapak sa alinmang paliparan.

Tanim-bala. Hindi sa bag at bagahe kundi sa ulo at katawan.
Sa lumang tanim-bala, umusok ang kanilang bumbunan,
Sa bagong tanim-bala, palakpakan ang mga hunghang!


5.  Ang Mahirap at Ang Mas Madali


Mahirap ang mabuhay sa tama man o mali,
Mas madaling pumatay sa nasa man o hindi;

Mahirap ang tumae kailangan pang kumubli,
Mas madaling pumatay kahit lantad ay pwede;

Mahirap ang magnilay sa Ika-limang Utos sa sanlibutan
Mas madaling unawain si Mocca Uson o si Carlos Celdran;

Mahirap ang mag-giit ng pag-iimbestiga,
Mas madaling maparatangan na sangkot ka rin sa droga;

Mahirap ang maging kritiko sa mga nagaganap na patayan,
Mas madaling magbintang na kakampi ka ng Dilawan;

Mahirap ang igiit na ang palitang-pananaw muog ng demokrasya,
Mas madaling ikahon na lang ito sa kampihang pulitika.


6.  Orasyon sa Karapatang Pantao


Sintang
Orasyon
Naging
Atubili.

Nakapagpahanga,
Ipinag-pintakasi.

Dugo
Itong
Ganti,
Orasyong
Nananatiling
Gabi.

 ---------------


(“Tudla” in Tagalog is “Aiming”,“Shooting”; “Tula” as we all now is “Poem”) Photo: [Rappler.com]

No comments:

Post a Comment