Monday, August 4, 2008

Kuwentuhang Pari


Ngayon ay Feast Day ni St. John Mary Vianney na Patron ng mga Diocesan Priest at ang buwan ng Agosto ay ideneklara bilang “Buwan ng mga Pari” dito sa Bikaryato ng San Jose (lang ba?). Announcement ito sa aming mga lay worker noong Biyernes sa aming first Friday Mass, challenging us na ihanay ang diwa ng temang ito sa aming pang-araw-araw na gawain at least for this month....

Nabasa ko minsan (hindi ko na matandaan kung saan) na may pangunahing pagkakaiba raw ang papel ng mga pari noong panahon ng Matandang Tipan kumpara sa Bagong Tipan. Sa New Testament, hindi lamang daw natatali ang pari sa mga kung tawagin ay ‘sacrificial sphere’ o iba pang gawain na wika nga ay ginagawa lamang sa “harap ng altar”. At through the ages ay sumunod sa linyang ito ang Vatican II na nag-deklarang: "Priests by sacred ordination and mission which they receive from the bishops are promoted to the service of Christ the Teacher, Priest and King."
At sabi nga ng isang writer ng EzineArticles na si Antony Innocent kaugnay ng sinasabi ng Konseho, “This threefold mission of Christ can be and is realized in a variety of ways. In this call is to be realized the roles of a servant, leader, manager, counselor, missionary, minister of the word, dispenser of the sacraments, teacher of faith, a social activist, a reformer, conscience of the society and much more. Besides all these, he is the Vicar of Christ and ordained representative of the world's largest institution - 'The One Holy Apostolic Catholic Church'. All these indicate that a priest unlike a lone tree that swings and sways to make no observable difference in its surroundings, is a crucial figure in the society. He has a specific and tremendous responsibility to fulfill in the society he lives in. His thoughts, words and deeds have very serious global effects”.

Pero papaano kaya ‘yung mga paring lumabas na sa pagka-pari? Halimbawa, yung mga dating pari na ngayon ay kabig na ng mga “mababait” na pulitiko? O ‘yung mga dating “Father” na ngayon ay mouth piece at instrumento na nang panggo-goyo ng mga minero? At iba pang taliwas sa inihanay sa itaas ni Innocent. Abswelto na ba sila?

Isa lang ang malinaw, ang epekto ng anumang kamaliang magagawa ng isang pari ay hindi lamang sumasalamin sa buo niyang buhay kundi mayroon rin itong epekto, gaano man kaliit o ka-gaan,- sa buhay ng mga tao at pamayanang “nahaplos” ng kanyang ministeryo o pagka-pari.

By the way, Si St. John Mary Vianney na ipinanganak noong May 8, 1786 ay na-canonized noong 1925 ni Pope Pius XI at ang AKA niya ay “Cure’of Ars” na tinagurian ng isang modern writer na, "..a man on a journey with a goal before him at all times..."

No comments:

Post a Comment