Sunday, October 12, 2008

IP Week Ambahan

Ginugunita ng mga Katoliko sa buong bansa ngayon,- ika-12 ng Oktubre, ang tinatawag na Tribal Filipino Sunday. Sa buong isla ng Mindoro ang buhay, pamumuhay at kabuhayan ng mga Mangyan ay naging tampok sa misyon ng Simbahan simula pa noon. Ang Kristiyanismo ba ay nakatulong o mas naka-sagka pa sa pagpapaunlad ng katutubong kultura’t tradisyon? Anuman ang naging impluwensiya ng Kristiyanismo sa katutubo, mananatili ang katotohanang sa kabila nang hirap ng buhay, ng hindi natin pagkilala sa kanilang kultura at karapatan bilang mamamayan ay matatag pa rin silang humaharap sa daluyong ng makabagong panahon at temang binuod sa isang “ambahan” (tula) ng mga Hanunuo:

Kawayan sa may inwag
Labong una naragdag
Puon danga lungalag
Panggamot di maayad
Sa daga mabanayad…

(Bamboos with the climbing vine
Even if the leaves fall down
The trunk will be strong and fine
Firmly rooted, straight they stand
In good and fertile land…)

No comments:

Post a Comment