Monday, January 21, 2008

Ang Ebanghelyo Ayon sa Iyo

Ama ka ng tahanan
Oo at hindi Mateo, Marcos, Lucas o Juan
Ang iyong pangalan
Ngunit katulad nila ay sumusulat ka rin ng kasaysayan.

Bilang magulang
Sa loob at labas ng inyong tahanan
Lumilikha ka rin ng ebanghelyo’t tipan
Bawat araw na espesyal man o karaniwan.

Sa mga gawain at salita
Mga halimbawang banal at dakila
Sa mata ng Diyos at kapwa
Tungkuling ‘di maiaadya.

Isang kabanata bawat oras
Talata bawat minutong lumilipas
Sa iyong kamay bawat kumpas
Sa iyong bibig bawat bigkas.

Sapagkat para sa munting anak mo
Ang una niyang mauunawaan at masisino
Ay hindi ang isinulat nina Juan, Lucas, Marcos at Mateo
Kundi ang ebanghelyo ayon sa iyo!

------
(Ngayong araw na ito ay simula ng National Bible Week na ipinagdiriwang siyempre sa buong bansa. Ang tema para sa taong ito ay : “God’s Word: Source of Justice, Reconciliation and Peace”. Sa Enero 27 ang National Bible Sunday na siyang kulminasyon nito. Magsasagawa ng series of activities kagaya ng Bible Sharing at Bible Quiz Bee ang Worship Committee ng Parish Pastoral Council ng Saint Joseph the Worker Parish-Cathedral.)

1 comment: