Monday, January 14, 2008

Templo ng mga Anino

Sa loob ng templo ng mga aninong may sari-saring kulay
Ay walang pumapasok na tunay na liwanag.
Si Edison din ba ang lumikha sa mga buntala
Na nagsasalita’t gumagalaw sa likod ng kamera,-
Sa mukha ng puting telon na mistulang dambana
Sa loob ng templo ng mga anino,
At sa mga astronomong busog ang mata,
Aliw ang kaluluwa ngunit hungkag ang sikmura?

Ang mga buntala at mensahe sa mukha
Ng puting tabing ay parang isang armadang
Patuloy na sumasakop sa dagat ng ating imahinasyon ….

Upang iligaw iyon sa nagdudumilat na katotohanan,…
Sa loob at labas ng templo ng mga anino
Kagaya ng Green Cinema 2.

-------
(Wala na ni isa mang sinehan sa Oksidental Mindoro. Kahit na ang sine kadalasan ay inaaliw lang tayo, nakaka-miss din ang mga sinehan na naging bahagi ng ating kamusmusan at nagdaan. Sa San Jose nga, ‘yung dating Levi Rama Theater ay naging Jollibee na.)

No comments:

Post a Comment