Tuesday, January 15, 2008

Tutubi ... Tutubi

Kay sigla at kay laya ng mga tutubi
Tutubing-karayom at tutubing-kalabaw
Na mas malalaki.
Katatapos lang ng tag-ulan,
O anong saya nilang lumilipad
Doon sa gitna ng parang.

Ngunit isang umaga ang mga tutubi
Ay biglang nawala,
Binulabog ng mga boses na paos
At ng dagundong
Ng mga higanteng tutubing-bakal
Na ang akala ng mga tunay na tutubi
Ay kanilang mga panginoon!

Ito’y tutubing tao ang lumikha
Bumubuga ng punglo upang pumuksa!
Tunay nga bang ang mga imbensyong
Katulad ng tutubing bakal ay kailangan
Sa pagtatanggol at panananggalang?

Ang tugon ng Mangyan ay “Hindi”
Sapagkat katulad ng bala
Ang gutom,
Ang kahirapan,
Ang karamdaman
At kamangmangan
Ay nakakapamuksa rin
Hindi nga lang biglaan
Kundi dahan-dahan!

Tutubi … tutubi
Ibig rin naming maging tutubi,
Masigla at malayang lumilipad
Sa gitna ng parang …
Na ‘di binubulabog at pinangkukubli
Ng mga sundalong salbahe
At mga rebeldeng mapanghi!

------
(Noong Pebrero 17 hanggang 19, 2005 lumikas ang may 300 daang pamilyang Mangyan sa 3 lugar na sakop ng Brgy. Poypoy, Calintaan, Occidental Mindoro mula sa aerial bombardment ng militar gamit ang helicopter habang kanilang tinutugis ang mga NPA hanggang sa Bundok ng Iglit-Baco. Hirap ang inabot ng mga katutubo sa evacuation site dahil sa pagkakalayo nila sa kanilang mga pamayanan, sakahan at kaingin sa loob ng halos tatlong buwan.)

No comments:

Post a Comment