Thursday, September 25, 2008

Papayag Na Ako sa Pitkin

Papayag na ako sa eksplorasyon ng Pitkin at ng DoE sa Occidental Mindoro kung pagkatapos nito at makakakuha nga nang langis sa aking lalawigan ay ... :

• ... matitiyak na ang probinsiya at ang mga ordinaryong mamamayan ay magkakaroon ng sapat at patuloy na suplay ng krudo, gasolina o refined na produktong petrolyo na maipagbibili sa resonableng presyo.....

• ... matitiyak na ang kabuuang industriya ng petrolyo ay upang magsilbi para sa national interest at pang-ekonomiyang pangangailangan ng bansa ....

• ... matitiyak na ang aming mga magsasaka, mangingisda, traysikel drayber, o ang general public ay hindi lamang makabibili ng murang produkto ngunit hindi papayagan ng pamahalaang lokal at pambansa ang manipulasyon ng mga kumpanya sa presyo nito, ang ‘di-patas na kumpetisyon sa pagitan ng mga maliliit at dambuhalang oil players at iba pang pang-aabuso na kadalasang ginagawa ng mga higanteng korporasyon....

• ... ito ay magtataguyod ng puhunang Pinoy, teknolohiya at labor kapwa sa downstream at mainstream oil industry...

• ... ito ay magsusulong sa probisyon sa ating Saligang Batas na nagsasaad ng full control and supervision ng estado sa petroleum resources ng bansa sa ngalan ng pambansang interes at pahahangad ng pambansang industriyalisasyon, habang mina-maximize ang anumang biyaya na igagawad ng dayuhang ayudang teknikal at pinansiyal na hatid ng exploration, development, at paggamit ng krudo o anumang produktong petrolyo galing sa Occidental Mindoro....

Pero bago ang mga ito ay siyempre, kailangang ibasura muna ang mga pambansang batas, decree at atas na hindi consistent sa mga ito. Panawagan sa mga senador at kinatawan namin sa Kongreso...

Hanggang walang nagtitiyak na mangyayari ang inihanay natin sa itaas,.... tutulan muna natin ang DoE Service Contract No. 53 at ang Pitkin!

No comments:

Post a Comment