Tuesday, July 1, 2008

"Friendship" Ayon kay Agustin

Kami at ang aming mga kaibigang pari ay madalas magkita-kita sa isang simpleng hapag upang ipagdiwang, katulad ninyo,- ang ilang okasyon pati ang aming pagkakaibigan o friendship.

NAIIBA ang isang hapunang iyon dahil sa ilang mga bagay. Una ay dahil ginanap ito sa isang restaurant at hindi sa refectory ng Saint Joseph Seminary o ng San Isidro Labrador Formation Center. Ikalawa ay dahil may nag-libre sa lahat ng kinain namin (salamat sa donor ...). Hayaan ninyo na sa amin na lang ang ikatlong dahilan ...

Pero ito lang ang maidadagdag ko. Pitong pari at isang deacon na ngayon na si Rev. Ronald Panganiban (inordenan siya kahapon)ang kasama namin na pawang mga naging seminarista lahat ng St. Augustine Major Seminary (Tagaytay). Para sa progress ng aking topic ngayon, subukan nating i-connect ang virtue ng friendship sa mga kaisipan dito ni San Agustin ng Hippo.

Ayon sa aklat na "If Augustine Were Alive" ni Theodore Tack, OSA (sa p. 35)kapag ikinumpres mo raw lahat nang naisulat ni St. Augustine tungkol sa friendship o pakikipag-kaibigan,- mauuwi lamang ito sa tatlong pangunahing ideya:

First : “Friendship is essential”. It is essential for our well-being in this world, but true friendship, which is alone is lasting only exists when it is inspired and welded together by God. Second : “Friendship pre-supposes love”. It is a meeting of hearts and mutual sharing of burdens in the likeness of what Jesus did for us. Third : “Friendship is characterized by confidence and frankness”. Its broadest interpretation is to be extended to all. Friendship obliges one to speak up, it also obliges the other to be willing to accept the friends effort to help, painful though this maybe at times...

Bilib kahit ang mga non-believer ng kanyang panahon sa mga pananaw niya tungkol sa pagkakaibigan o friendship lalo na ang tila babala niyang ito: “Whenever a person is without a friend not a single thing in the world appears friendly to him.” (Mula sa “Letters” 130, 20.4) Sabi nga ng awtor na si Thomas Smith, si San Agustin ay ang “first Christian writer to elaborate a theory of Christian friendship”.

Malinaw din sa mga sulatin ni St. Augustine na mas madaling i-cultivate ang friendship sa mismong loob ng ating tahanan hanggang sa ating mga pamayanan. Lalo na sa "loob" ng ating Bikaryato. Ang diwang ito ay maging isa sana sa maraming hamon sa atin sa ating pagdiriwang ng ika-25 taon ng pagkakatatag ng ating Lokal na Simbahan ngayong araw .....

Happy Silver Anniversary sa lahat ng mananampalatayang Katoliko na taga-Occidental Mindoro!!!

No comments:

Post a Comment