Friday, January 2, 2009

Laro sa 2009


Happy New Year po sa inyo.

Ginagamit namin noon ang planning framework na ito na napulot namin sa isang conference sa Tagaytay na aming dinaluhan three years ago na ‘ata. Alam n’yo na rin siguro ang planning approach or method na ito. Ginagamit n’yo rin siguro ito sa inyong mga opisina o samahan. Take-off point dito ang maliit na ebalwasyon sa inyong nagdaang plano at pagkatapos ay ilalapat mo kung saan sa mga hanay ang mga gawaing iyong ititigil (STOP), uumpisahan for the fist time (START) at ipagpapatuloy (SUSTAIN). At pagkakatapos, may mukha na ang iyong listahan ng mga gawain mo para sa 2009. Madali lang ‘di ba? Kayang-kaya mo ‘yan...

Mula sa planning format na ito ay magro-role play tayo. Ipalagay mo na ikaw ang kasalukuyang kongresista, gobernador o isa sa mga elected officials ng Kanlurang Mindoro. Kung ikaw sila, papaano mo ito gagawin o ililista? Kung ikaw sila, anu-anong mga bagay ang iyong UUMPISAHAN, ITITIGIL at IPAGPAPATULOY para sa kagalingan ng lalawigan at sa ikabubuti ng mga mamamayan nito at hindi ang personal o pampulitikang ganansiya? Bilang promotor ng katuwaang (o kalokohang) ito, tulungan ninyo akong ihayag ang ating mga pangarap at adhikain at least sa loob ng taong 2009 para sa ating lalawigan at ipagmalaki natin sa mundo. Gumawa po tayo ng listahan. Malay ninyo sa paraang ito ay magabayan natin sila sa paggampan nila ng kanilang sinumpaang tungkulin sa probinsiya na katungkulan naman natin bilang responsableng mamamayan.

START : Mga bagong bagay na hindi naisip o nagawa ng sinumang pulitiko sa lalawigan. STOP: Mga bagay na dapat mong itigil sapagkat wala namang direktang pakinabang dito ang mga mamamayan. SUSTAIN : Mga naumpisahang proyekto, programa kaugnay ng pamamahala at pamumuno na may pakinabang at dapat na ipagpatuloy. In a way, makagagawa tayo ng isang munting year-end evaluation and please make it objective and reflective. Simple lang ‘di ba?

Okay? Ready, get set...go!!!...

(Note: Paki-gamit na lang ang comment section ng blog na ito para sa inyong “entry”/ listahan o plano. Bago matapos ang Enero 2009 ay pipili kami ng pinaka the best ayon sa aming panlasa at mananalo ng isang souvenir coffee mug ng DZVT na hindi naibenta noong 17th Year Anniversary nito last year. Kasali rin ang mga local politicians sa munting larong ito. Saka na lang natin pag-usapan kung papaano ito maiki-claim, lalung-lalo na yaong mga nasa labas ng bansa....)

---------

(Photo of Mangyan children taken by Reynaldo San Jose at Brgy. Monte Claro, San Jose, Occidental Mindoro. Mga ngiti na punong-puno ng pag-asa katulad ng Bagong Taon)

No comments:

Post a Comment